De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër

Aanmelden nestvermelding.


FORMULIER NESTVERMELDING

Alleen fokkers die minstens één jaar lid zijn van de NITC kunnen in aanmerking komen voor nestvermelding op deze site.
Bij het aanmelden van een nestje dienen de pups in het NHSB te zijn/worden ingeschreven.
Beide ouderdieren moeten minimaal tweemaal een ZG behaald hebben op een officiële hondententoonstelling.
Een nestje dient gefokt te worden volgens de meest recente regels van het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Nederlandse Ierse Terriër Club.
Het al dan niet drager zijn van het cornyfeet gen van beide ouderdieren moet bekend zijn bij het secretariaat van de NITC.
Heeft u vragen hierover neem dan contact op met stamboombeheerder Peter Jaspers via info@irishterriers.nl
Plaatsing van een nestje is kosteloos.

Fokkerslijst
Om voor vermelding op de fokkerslijst van de website in aanmerking te komen, moet u zich aan de regels van het verenigingsfokreglement houden. De kosten voor deze vermelding bedragen € 25,- per jaar.

Alle informatie voor het aanvragen van stambomen vindt u op de website van de raad van beheer op kynologisch gebied.
Let op u dient de dekking tijdig te melden.