De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër

Bestuur.

Voorzitter:

Paul Scheijen
mailVice-voorzitter: 
Redactie clubblad

H. van Wijk-Naaborg 
mail Secretaris:

A. van der Nat  
mail Penningmeester:

Th. Kerkhof
mail Ledenadministratie: 

Maarten Woertman
mailCommisaris:
(stamboombeheer, website & redactie clubblad)

P.Jaspers
mailCommisaris:

Anneke van der Nat
mailCommisaris:

Aaltje Postma-Westra
mailEreleden:

MW. A. Wortel-Waite
Dhr. P. Jasperspostadres
Secr. NITC
Witte Singel 82
2311 BP Leiden

Giro 500024 t.n.v. Penningmeester NITC te St.Michielsgestel
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL61INGB0000500024

Redactie clubblad “Over de Rooie” mail
Webmaster: Peter Jaspers info@irishterriers.nl