De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër

Form. lidmaatschap

U kunt lid worden door het onderstaande formulier in te vullen.
Na aanmelding ontvangt u een brief waarop het voor u verschuldigde bedrag is vermeld.

De contributie bedraagt € 22,50 per jaar, de eenmalige entreekosten zijn € 5,00.
Een huisgenootlid betaalt € 7,50 en een donateur € 5,00 per jaar.
Meldt men zich in het lopende jaar in november aan als lid, dan hoeft alleen het verschuldigde bedrag voor het volgende jaar betaald te worden, mits dat meteen bij aanmelding wordt overgemaakt.

IBAN: NL61INGB 0000500024 tnv. Penningmeester NITC St.Michielsgestel.

Opzeggen van uw lIdmaatschap voor 1 december via ledenadm@irishterriers.nl


De NITC (Nederlandse Ierse Terriër  Club) handelt geheel volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voor verdere informatie verwijzen we U naar de
 AVG verklaring Nederlandse Ierse Terriër Club.