De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër

Form. lidmaatschap.


U kunt lid worden door het onderstaande formulier in te vullen.
Na aanmelding ontvangt u een brief waarop het voor u verschuldigde bedrag is vermeld.
De contributie bedraagt € 22,50 per jaar, meldt u zich in het lopende jaar aan als lid, dan betaalt u € 6,00 per kwartaal. De eenmalige entreekosten zijn € 5,00. Een huisgenootlid betaalt € 7,50 en een donateur € 5,00 per jaar. De contributie voor leden in het buitenland is €27,50 per jaar.
Opzeggen van uw lidmaatschap voor 1 december via ledenadm@irishterriers.nl

Giro 500024 t.n.v. Penningmeester NITC te St.Michielsgestel
BIC: INGBNL2A
IBAN: NL61INGB0000500024

De NITC (Nederlandse Ierse Terriër  Club) handelt geheel volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Voor verdere informatie verwijzen we U naar de
 AVG verklaring Nederlandse Ierse Terriër Club.