De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër

Trim-workshop

Zaterdagochtend 1 april, voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering, organiseert de NITC een trim-workshop voor beginners en gevorderden.

Locatie: Sportcentrum de Camp, Bosrand 15-17 te Woudenberg

Aanvang: 10.00 uur (inloop met koffie 9.30 uur). We werken tot 13.15 uur zodat we allemaal op tijd zijn voor de A.L.V. die plaatst vindt in een naastgelegen zaal.

Deelname per persoon per hond: €20.00.
Graag zelf je trimtafel en trim-attributen meebrengen als je die hebt.

Het verschuldigde bedrag graag vooraf overmaken naar rekeningnummer:
NL61 INGB 0000 500024 t.n.v. Penningmeester NITC, onder vermelding “trimworkshop 1 april" uw naam en lidmaatschapnummer.

Er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers dus let op: vol is vol.

Deelnemen via het aanmeldingsformulier.