De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër


Algemene jaarvergadering 6 november

De eerste jaarvergadering sinds 2 jaar, wij hopen op een grote opkomst van onze leden.

Plaats: Partycentrum Schimmel te Woudenberg

Aanvang: 14.00 uur.

Inloop en koffie vanaf 13.30 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering 6 november 2021 aanvang 14.00 uur te Woudenberg

1. Opening en vaststelling van de agenda*

2.  Mededelingen en ingekomen stukken

3.  Notulen jaarvergadering van 6 april 2019

4.  Jaarverslag 2019/2020 secretaris

5.  Jaarverslag 2019/2020 penningmeester

6.  Verslag kascommissie 2019/2020

7.  Begroting 2021

8.  Bestuurswisseling

9.  Activiteiten 2021

10. Corny Feet procedure en aanpassing fokreglement

11. WBTR-aanpassing huishoudelijk reglement

12. Cystine

13. Clubblad

14. Uitreiking NITC-trofee

15. Rondvraag

16. Sluiting

* De leden kunnen punten aan de agenda toevoegen. Deze moeten uiterlijk 5 dagen voor de jaarvergadering in het bezit zijn van het secretariaat. Een korte toelichting wordt op prijs gesteld. Indien noodzakelijk zal ter vergadering een nieuwe agenda worden samengesteld.

Welkom.

De Nederlandse Ierse Terriër Club, kortweg N.I.T.C. werd op 18 juni 1931 opgericht, samen met de Airdale- en Welsh Terriër Club.

Sinds 1 juli 1947 bestaat zij als zelfstandige vereniging. Vandaag de dag is de Ierse Terriër Club een actieve club die ± 400 leden telt.
Doel:
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de liefhebberij voor het Ierse Terriër ras. Dit geschiedt onder andere door:

  • Het organiseren van Clubmatches en jonge honden dagen, waar de honden door deskundigen worden besproken.
  • Het organiseren van wandelingen, familie- en clubdagen. Zowel de Clubmatches, jonge honden dagen, wandelingen, familie en clubdagen geven de gelegenheid om in contact te komen met andere liefhebbers van het ras en de dagen zijn een ideale gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.
  • Het uitgeven van een cluborgaan, genaamd "Over de Rooie".
  • Het cluborgaan verschijnt viermaal per jaar met hierin mededelingen over de club en het ras, tentoonstellingsuitslagen, actuele zaken en ervaringen en verhalen van de lezers zelf.
  • Pupinformatie: Het verstrekken van informatie voor aankoop van een Ierse Terriër.
  • Het geven van adviezen bij opvoeding en verzorging van de Ierse Terriër.
  • De leden te laten profiteren van de rechten, die de vereniging heeft als rasvereniging, verkregen door de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Lid worden van de Nederlandse Ierse Terriër Club:
Wanneer u lid wilt worden van de N.I.T.C. kunt op contact opnemen met het secretariaat van de club of het lidmaatschap formulier op deze site invullen.
De entreekosten zijn € 5,00. De contributie is € 22,50 per jaar. Een huisgenootlid betaalt € 7,50 en een donateur € 5,00.
U krijgt dan automatisch viermaal per jaar ons Clubblad "Over de Rooie" toegezonden.