De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër

 

 

Welkom.

 De Nederlandse Ierse Terriër Club, kortweg N.I.T.C. werd op 18 juni 1931 opgericht, samen met de Airdale- en Welsh Terriër Club.

Sinds 1 juli 1947 bestaat zij als zelfstandige vereniging. Vandaag de dag is de Ierse Terriër Club een actieve club die ± 400 leden telt.
Doel:
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de liefhebberij voor het Ierse Terriër ras. Dit geschiedt onder andere door:

  • Het organiseren van Clubmatches en jonge honden dagen, waar de honden door deskundigen worden besproken.
  • Het organiseren van wandelingen, familie- en clubdagen. Zowel de Clubmatches, jonge honden dagen, wandelingen, familie en clubdagen geven de gelegenheid om in contact te komen met andere liefhebbers van het ras en de dagen zijn een ideale gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.
  • Het uitgeven van een cluborgaan, genaamd "Over de Rooie".
  • Het cluborgaan verschijnt viermaal per jaar met hierin mededelingen over de club en het ras, tentoonstellingsuitslagen, actuele zaken en ervaringen en verhalen van de lezers zelf.
  • Pupinformatie: Het verstrekken van informatie voor aankoop van een Ierse Terriër.
  • Het geven van adviezen bij opvoeding en verzorging van de Ierse Terriër.
  • De leden te laten profiteren van de rechten, die de vereniging heeft als rasvereniging, verkregen door de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Lidmaatschap van de NITC

De contributie bedraagt € 22,50 per jaar, de eenmalige entreekosten zijn € 5,00.
Een huisgenootlid betaalt € 7,50 en een donateur € 5,00 per jaar.
Meldt men zich in het lopende jaar in november aan als lid, dan hoeft alleen het verschuldigde bedrag voor het volgende jaar betaald te worden, mits dat meteen bij aanmelding wordt overgemaakt.
IBAN: NL61INGB 0000500024 tnv. Penningmeester NITC Hoofddorp.
Opzeggen van uw LIdmaatschap vóór 1 december via ledenadm@irishterriers.nl