De vereniging voor liefhebbers en fokkers van de Ierse Terriër


In het maartnummer van Over de Rooie zijn de heren Paul Scheijen en Maarten Woertman voorgedragen als nieuwe bestuursleden.

Gezien het feit dat er op 24 april weer geen Algemene Ledenvergadering plaats kan vinden en de secretaris geen bezwaar tegen het voorstel  heeft ontvangen, heeft het bestuur gemeend om beide heren definitief toe te voegen aan het bestuur.

Paul Scheijen, die zich reeds heeft voorgesteld in het clubblad, is bereid gevonden om het voorzitterschap van Jet van Wijk over te nemen.

Om nog meer vertraging van de bestuurssamenstelling te voorkomen, stelt het bestuur voor om Paul te benoemen tot voorzitter.

 U krijgt tot 22 april de gelegenheid om eventuele bezwaren hiertegen, te richten aan de secretaris mevrouw Marjanka Mokveld, secr@irishterriers.nl


Welkom.

De Nederlandse Ierse Terriër Club, kortweg N.I.T.C. werd op 18 juni 1931 opgericht, samen met de Airdale- en Welsh Terriër Club.

Sinds 1 juli 1947 bestaat zij als zelfstandige vereniging. Vandaag de dag is de Ierse Terriër Club een actieve club die ± 400 leden telt.
Doel:
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de liefhebberij voor het Ierse Terriër ras. Dit geschiedt onder andere door:

  • Het organiseren van Clubmatches en jonge honden dagen, waar de honden door deskundigen worden besproken.
  • Het organiseren van wandelingen, familie- en clubdagen. Zowel de Clubmatches, jonge honden dagen, wandelingen, familie en clubdagen geven de gelegenheid om in contact te komen met andere liefhebbers van het ras en de dagen zijn een ideale gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.
  • Het uitgeven van een cluborgaan, genaamd "Over de Rooie".
  • Het cluborgaan verschijnt viermaal per jaar met hierin mededelingen over de club en het ras, tentoonstellingsuitslagen, actuele zaken en ervaringen en verhalen van de lezers zelf.
  • Pupinformatie: Het verstrekken van informatie voor aankoop van een Ierse Terriër.
  • Het geven van adviezen bij opvoeding en verzorging van de Ierse Terriër.
  • De leden te laten profiteren van de rechten, die de vereniging heeft als rasvereniging, verkregen door de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland.

Lid worden van de Nederlandse Ierse Terriër Club:
Wanneer u lid wilt worden van de N.I.T.C. kunt op contact opnemen met het secretariaat van de club of het lidmaatschap formulier op deze site invullen.
De entreekosten zijn € 5,00. De contributie is € 22,50 per jaar. Een huisgenootlid betaalt € 7,50 en een donateur € 5,00.
U krijgt dan automatisch viermaal per jaar ons Clubblad "Over de Rooie" toegezonden.